Visbemonstering Zeeuwse kwelders
Kunnen kwelders als kraamkamer en foerageergebied functioneren voor (jonge) vis? En welke soorten vind je in de kweldersloten? Om dat uit te zoeken doen Ingrid Tulp en Ingeborg Mulder zegentrekken en zetten fuiken uit bij Sint Annaland en Rammegors. En ze maakten foto’s: kijk mee!
20 photos · 94 views