Razlike nisu prepreke.
Za društvo bez diskriminacije.
Kampanju provodimo u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina RH i Centrom za mirovne studije, u sklopu projekta Mjerenje (ne)jednakosti u Hrvatskoj
28 photos · 127 views