Sinh hoạt hàng tháng, tháng 08-2017
Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt hàng tháng của Hội Hoa Lan Việt Nam ngày 19-8-2017
Nhiếp ảnh gia: Nguyễn Duy
47 photos · 228 views