Втора работилниза за придонесот на ГО о имплементација на MIPAA/RIS
На 31 октомври 2016 година во Холидеј Ин, се одржа и втората работилница за членките на ИнклузиваМ за придонеосот на граѓанскиот сектор во имплементација на Мадридскиот меѓународен акционен план за стареење и Регионалната стратегија за имплементација (Mipaa/Ris) 2002.
9 photos · 8 views