[2016.10.08] Lễ khánh thành và an vị Phật (BEST)
84 photos · 29 views