[2016.10.08] Lễ khánh thành và an vị Phật (VERY BEST)
48 photos · 44 views