Konference OMEP: Děti – cizinci v české mateřské škole a jejich podpora
Dne 23. 1. 2020 se na Pedagogické fakultě konala konference cílem podpořit proces začleňování dětí – cizinců s odlišným mateřským jazykem do běžného chodu české mateřské školy. Konference by měla napomoci učitelkám a ředitelkám mateřských škol porozumět procesu začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem a podpořit jejich praxi v této oblasti.

Fotograf: Richard Sekerák
29 photos · 121 views