Bombardier Max 650 vadītāja apmācības kurss
Februārī Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolā norisinājās Bombardier Max 650 vadītāja apmācības kurss Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Sauszemes spēku Komandējošā sastāva virsnieka kursa kadetiem un NAA instruktoriem.

Kursa mērķis ir iemācīt karavīriem pareizi apkopt un lietot speciālo militāro tehniku.

Kursa laikā karavīriem tiek mācīta tehnikas uzbūve un apkope – eļļas, siksnas un filtru maiņa, drošības noteikumi, darbojoties ar Bombardier Max 650 un tā aprīkojumu (vinču), dokumentācija – vadītāja pienākumi, ceļazīmju aizpildīšana, vides aizsardzība, kā arī tehnikas lietošana apvidū – dažādos ceļa un bezceļa apstākļos.

Kursa ietvaros karavīri veic 20 kilometru maršu ar tehniku, kā arī nostiprina savas zināšanas nakts braukšanas laikā un tehnikas vadīšanā ar nakts redzamības ierīcēm.

Kursa nobeigumā karavīri kārto gan teorētisko, gan praktisko ieskaiti.

Pēc sekmīgiem gala pārbaudījumiem, karavīriem tiek izsniegts sertifikāts, kurš ļauj vadīt šo speciālo militāro tehniku, kas ir viens no likumā noteiktajiem noteikumiem par speciālās militārās tehnikas vadīšanu NBS.

Foto: I.Metums
25 photos · 150 views