Κυριακή Γ΄ Ματθαίου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Χειροτονία πρεσβυτέρου.
97 photos · 1,941 views