new icn messageflickr-free-ic3d pan white
Thu mua co trach nhiem - PrimeCoffee | by ngtghaivan.amg
Back to photostream

Thu mua co trach nhiem - PrimeCoffee

hu mua có trách nhiệm là giải pháp dài hạn cho tính bền vững trong chuỗi cung ứng cà phê của PrimeCoffee. Vì nguyên liệu là khởi đầu của mọi cam kết chất lượng đối với khách hàng, cũng là sinh kế quan trọng đối với các đối tác (nông dân). Qua thu mua có trách nhiệm & công bằng Prime đả duy trì một nguồn nguyên liệu cà phê nguyên bản 'độc nhất' mà vẫn cân bằng với lợi ích cho nông dân, đồng thời mang đến trải nghiệm hương vị tốt hơn cho khách hàng.

257 views
0 faves
0 comments
Uploaded on March 9, 2018