new icn messageflickr-free-ic3d pan white
PrimeCoffee thu mua co trach nhiem | by ngtghaivan.amg
Back to photostream

PrimeCoffee thu mua co trach nhiem

Cà phê có tiềm năng chất lượng tốt nhất trong các môi trường “thuần tự nhiên” đảm bảo tính đa dạng sinh học cùng với sự chăm sóc từ chính nông dân. Các chương trình bền vững của Prime Coffee nhằm thúc đẩy tiềm năng đó qua canh tác hữu cơ, tăng cường cây che bóng, cây cà phê được tái canh đúng hạn, chất lượng đất canh tá

265 views
0 faves
0 comments
Uploaded on March 9, 2018