YouTube Yale eller mittemellan - var och hur sker framtidens lärande?
Dagens utbildningssystem är på många sätt dåligt rustat för att möta framtidens ökade krav på förmåga till ständig omställning. Men hur ska ett framtida ekosystem för livslångt lärande se ut? Hur kan vi öka det arbetsplatsnära lärandet? Vilken roll ska den högre utbildningen spela och vad kan vi hoppas på när det gäller den snabbt växande Edtech-scenen?
Den 4 juli 2018 bjöd Futurion in till samtal om framtidens kompetensutveckling, lärande och färdigheter.
Medverkande: Sigbritt Karlsson, rektor KTH
Camilla Wallander, vd Berghs School of Communications, Ann-Therese Enarsson, vd Futurion. Moderator: Per Lagerström, Futurion.
18 photos · 19 views