Slavnost u Emauzského obrázku
Slunce babího léta vstoupilo do jizerského lesa skrze zlátnoucí listí stromů. Po Staré poutní cestě se od Oldřichova a Hejnic scházel lid, aby si prohlédl a uctil obnovený Emauzský obrázek. V sobotu 30. září kolem třetí hodiny odpoledne se u božích muk shromáždilo ke stovce znalců, ochránců a přátel hor a jejich památek. Nechyběli poutníci i turisté. Slavnost zahájila mše svatá s žehnáním památky. Celebroval ji raspenavský, hejnický a mníšecký farář Pavel Andrš a hudebně i zpěvem doprovodili farníci. V závěru bohoslužby přítomné pozdravil frýdlantský lesní správce Václav Vacek a za spolek Frýdlantsko Jan Heinzl. Program následně pokračoval rozhovory u připraveného občerstvení s pivem ze Zámeckého pivovaru Frýdlant.

Pro spolek Frýdlantsko zaznamenal Petr Bíma, www.petr-bima.cz
147 photos · 436 views
1