Συλλείτουργο Προκαθημένων Δαμασκός
Συλλειτούργησαν ο Πατριάρχης Σερβίας κ. Ειρηναίος και ο Πατριάρχης Αντιοχείας κ. Ιωάννης.
38 photos · 1,172 views