Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο Σιατίστης
Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο μακαριστού Μητροπολίτου Σισανίου Παύλου
96 photos · 6,239 views