Εσπερινός Πολιούχοι Κιλκίς
Πολυαρχιερατικός Εσπερινός για τους Πολιούχους και Προστάτες του Κιλκίς, Πέντεκαιδεκα Ιερομάρτυρες, εν τη Τιβεριουπόλη μαρτυρησάντες.
102 photos · 2,376 views
1