Planeta Limpio 2019- A Coruña

18 albums

Planeta Limpio 2018 - A Coruña

6 albums

Planeta Limpio 2017 - Santander

15 albums

Planeta Limpio 2016 - Santander

12 albums