Czy Zachód ma przyszłość: Europa i USA w erze niepewności // Is there any future for the West? Europe and the USA in times of uncertainty
Debata/ debate | 03.06.2016 | POLIN

Prelegent/ki:Piotr Buras, Judy Dempsey, Ralf Fücks, Mark

Zdjęcia: Agnieszka Kokowska

___________________

Prelegents:Piotr Buras, Judy Dempsey, Ralf Fücks, Mark

Photos: Agnieszka Kokowska
26 photos · 17 views