Kiedy kapitał ma narodowość. Dyskusja nad rolą firm polskich i zagranicznych w rozwoju naszej gospodarki // When does the capital have a nationality? Discussion on the role of Polish and foreign companies in our economic growth
Debata/debate | 04.06.2016 | POLIN

Prelegent/ki: Jan Krzysztof Bielecki, Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Marcin Piasecki, Dr Joanna Szalacha-Jarmużek

Zdjęcia: Agnieszka Kokowska
__________________________

Prelegents: Jan Krzysztof Bielecki, Prof. Elżbieta Mączyńska PhD., Marcin Piasecki, Joanna Szalacha-Jarmużek, Ph.D.

Photos: Agnieszka Kokowska
22 photos · 10 views