Związek po przejściach jak odnowić wiarę w Unię Europejską // Relationship with a past: how to restore faith in the European Union?
Debata/debate | 04.06.2016 | POLIN

Prelegent/ki: Krzysztof Blusz, Sylvie Kauffmann, Ivan Krastev, Prof. Jan Zielonka

Zdjęcia: Agnieszka Kokowska
____________________________________

Prelegents: Krzysztof Blusz, Sylvie Kauffmann, Ivan Krastev, Prof. Jan Zielonka

Photos: Agnieszka Kokowska
25 photos · 17 views