Trybuna czy dusiciel. Rola nowych Technologii w debacie publicznej // Tribune or strangler? The meaning of new technologies in the public debate
Prezentacja/presentation | 04.06.2016 | POLIN

Prelegent/ki: Tomasz Sulewski

Nagranie dostępne na Mixcloudzie:
www.mixcloud.com/%C5%9Awiat_pod_Lup%C4%85_World_in_Focus/...

Zdjęcia: Agnieszka Kokowska
____________________________________

Prelegents: Tomasz Sulewski

Audio available on Mixcloud (Polish only):
www.mixcloud.com/%C5%9Awiat_pod_Lup%C4%85_World_in_Focus/...

Photos: Agnieszka Kokowska
5 photos · 1 view