Γεν. Συνέλευση Συνδέσμου & Κοπή Πίτας 02/04/2017
Την Κυριακή 2 Απριλίου στις 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στον 4ο όροφο (Αριστοτέλους 27), πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας όπου παρουσιάστηκε η πλούσια δραστηριότητα του Συνδέσμου μας καθώς επίσης τα Οικονομικά Αποτελέσματα του προηγούμενου έτους. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε και ουσιαστική ενημέρωση για τη νέα Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε.), για τα Πιστοποιητικά Επανελέγχου Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου (Π,Ε,Σ,Σ,Α,). Η ενημέρωση ήταν σημαντική διότι υπάρχει κίνδυνος να μη μας θεωρηθούν οι άδειές μας την επόμενη φορά. Ακόμη πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση για τους ελέγχους που γίνονται από μεικτά κλιμάκια προκειμένου να προστατευθούμε από τυχόν πρόστιμα.
Στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε και η Κοπή της Βασιλόπιτας μας, παρουσία πολλών συναδέλφων. Όλοι μαζί μπορούμε !!!
12 photos · 28 views