hugowilhelmus > Collections > Mosae Forum 2002

Vanwege de slechte kwaliteit en staat van onderhoud besloot de Gemeente Maastricht in 2002 tot sloop van de parkeergarage onder het Vrijthof. Met name het feit dat het garagedak te weinig draagkracht had voor evenementen, speelde daarbij een belangrijke rol.

Voor de herbouw van de garage met afmetingen van ca. 65 x 105 m golden strenge randvoorwaarden. Zo diende de herbouw in zeer korte tijd en bínnen de wanden van de voormalige garage gerealiseerd te worden. Uiteraard moesten de omliggende panden en in het bijzonder

26-01-2002

26-01-2002

32 photos