กฐินวัดสวนป่าสิริธโร๒๕๖๔
ภาพงานทอดกฐินวัดสวนป่าสิริธโร เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
332 photos · 261 views
1 3 4