สวดมนต์ข้ามปี๒๕๖๒-๒๕๖๓
สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมมงคลทั่วไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดเวฬุวัน ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
151 photos · 162 views
1