กฐินวัดสวนป่าสิริธโร๒๕๖๒
กฐินวัดสวนป่าสิริธโร เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
171 photos · 227 views
1