สวดมนต์มิย.๒๕๖๒
ภาพพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในวันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดป่ามณีกาญจน์
122 photos · 95 views
1