สวดมนต์วันบรมราชาภิเษก
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
25 photos · 52 views