สงกรานต์วัดเวฬุวัน๒๕๖๑
พิธีสรงน้ำพระ ในวันสงกรานต์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดเวฬุวัน
242 photos · 170 views
1 3