บวชเณรฤดูร้อน2559
การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ วัดป่ามณีกาญจน์
635 photos · 2,091 views
1 3 4 5 6 7