លោក ម៉ម សូណង់ដូ បានអញ្ជើញទៅសំណះសំណាល និង ថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ឆ្នោត នៅខេត្តកំពង់ចាម ។
នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា​ឆ្នាំ២០១៧ លោក ម៉ម សូណង់ដូ ប្រធានគណបក្ស សំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ បានអញ្ជើញទៅសំណះសំណាល និង ថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ឆ្នោត នៅឃុំមេព្រីង ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម ។
9 photos · 1 view