សកម្មភាពចុះឃោសនាបោះឆ្នោត របស់លោកប្រធាន ម៉ម សូណង់ដូ ប្រធានគណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ នៅខេត្តព្រៃវែង ។
នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ គណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ ដែលមានលោក ម៉ម សូណងដូ ជាប្រធាន ព្រមទាំង សមាជិក សមាជិកា មានទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកសេ្នហាជាតិ បានមកចូលរួមក្នុងការ ហែក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោត របស់គណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ ដែលស្ថិតនៅខេត្តព្រៃវែង ។
19 photos · 2 views