Pobyt detí v Poľsku
18–22.2.2019, Mikroprojekt Cestovanie medzi históriou a súčasnosťou
57 photos