รมช.ศธ.มอบนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online
59 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมทั้งมอบนโยบายในการดำเนินการพัฒนาครูและบุลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online
91 photos · 53 views