ประชุมสัมมนาการรับนักเรียนปี59
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ) เป็นประธานการประชุมสัมมนาการรับนักเรียน ปี 2559 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลช มหานาค กทม.
3 photos · 79 views