Lễ cầu nguyện cho các nạn nhân Tết Mâu Thân 1968 tại Xứ Đức Mẹ La Vang GP. Orange
26 photos · 599 views