Hình ảnh Lễ Lá và diễn nguyện Cuộc Thương Khó tại giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo VN, Denver
26 photos · 315 views