Muzikāli radoša pēcpusdiena 18. janvārī
18. janvārī plkst. 15.00 Latvijas Neredzīgo bibliotēka Rīgā, Strazdumuižas ielā 80 notika muzikāli radoša pēcpusdiena un tikšanās ar grāmatas “Dzejas krājums, 15.sējums” autoriem.
Dzeju lasīja Eduards Gailišs, Anita Gulbe-Trumpe, Ziedīte Kalna un Indra Ozola. Pasākumā viesojās arī “Mana grāmata” kopkrājuma projekta koordinatore Aija Pastare un dziesminiece Liene Brauķe.
14 photos · 144 views