Αποκατάσταση και ανακαίνιση βιομηχανικού κτιρίου στο Κιλκίς
Αποκατάσταση και ανακαίνιση βιομηχανικού κτιρίου:
- Τοποθέτηση σκαλωσιάς
- Καθαιρέσεις
- Επιδιορθώσεις
- Σοβατίσματα
- Αστάρωμα
- Β'αψιμο
- Εσωτερικές διαρρυθμίσεις
5 photos · 33 views