Αποκατάσταση και ανακαίνιση όψεων παλαιού κτιρίου στην Κοζάνη
Αποκατάσταση και ανακαίνιση όψεων παλαιού κτιρίου:
- Τοποθέτηση σκαλωσιάς
- Καθαιρέσεις σαθρών σοβάδων
- Σοβάτισμα και ενίσχυση επιφανειών
- Αστάρωμα επιφανειών
- Τελικό βάψιμο
- Τοποθέτηση υδρορροών
3 photos · 91 views