Ανακαίνιση χώρου γραφείων στην Θεσσαλονίκη
Πλήρης ανακαίνιση χώρου γραφείου
- Πατώματα
- Τοίχοι
- Εσωτερικά και εξωτερικά Κουφώματα
- Γυψοσανίδες
- Φωτισμός
- Μπάνιο
- Μπλακόνια
- Έπιπλα
- Control Room δικτύων τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρολογικά
- Ύδρευση και αποχέτευση
14 photos · 116 views