LỄ MỪNG TÂN QUẢN XỨ GX VINH TÂN CHA PHÊRÔ HOÀNG VĨNH LINH 03.05.2017
(Hình ảnh: - Hữu Mỹ, Anthony Hóa và FX. Văn Lâm)
210 photos · 2,085 views
1 3