MỪNG LỄ BỔN MẠNG GH. THÁNH LM. PHÊRÔ VŨ ĐĂNG KHOA 15.11.2016
(Có hình Fx. Lâm) -Ngày 14.11.2016, lúc 14g30' Cha Giuse Chánh xứ Vinh Tân Tĩnh tâm cho Giáo họ -4g45' ngày 15.11.2016, Cha Giuse dâng lễ Mừng Thánh Lm. Phêrô Vũ Đăng Khoa, Quan thầy Giáo họ Phêrô Khoa
38 photos · 42 views