1975 - Fall of Saigon
Những phút cuối cùng của chính quyền VNCH, với cờ vàng còn tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Lúc này TT Dương Văn Minh cùng toàn thể nội các đang ở trong dinh chờ bộ đội Bắc Việt tiến vào, sau đó được đưa qua đài phát thanh Sài Gòn để đọc lời tuyên bố đầu hàng.

Honoring the 35th Anniversary of April 30, 1975 Celebrating Freedom in America
www.midway.org/OFW

(USS Midway mở khu triển lãm vĩnh viễn về cuộc di tản năm 1975)
369 photos · 534,061 views
1 3 4