GIÁO XỨ HÒA VINH. RƯỚC KIỆU VÀ CHẦU THÁNH THỂ KHAI MẠC THÁNG HOA
79 photos · 214 views