Wales' Youth International Development Conference / Cynhadledd Datblygu Ieuenctid Cymru
Hub Cymru Africa and CEWC bring you the Youth International Development Summit at the Urdd Residential Centre, Cardiff.

CYMRAEG ISOD

(Suitable for ages 16-24)

Hub Cymru Africa and the Council for Education in World Citizenship (CEWC) bring you the Youth International Development Summit at the Urdd Residential Centre, Cardiff.

We will be running a series of workshops with youth organisations on; delivering global youth work, volunteering in Wales and Africa, how to get involved in the sector and how to influence local AM’s and MP’s.
_____________

Mae Hub Cymru Africa a CEWC yn dod a’r Cynhadledd Datblygu Rhyngwladol i chi yng Ngwersyll yr Urdd, Caerdydd.

(Addas i ieuenctid 16-24 oed)

Beth sydd ar yr Agenda?

- Sut i weithio yn y sector Datblygu Rhyngwladol
- Gwirfaddoli yng Nghymru ac Affrica
- Sut i dylanwadu eich AS/AC
- Sut i gwneud gwaith ieuenctid bydol
- Sut i ymwneud a’r rhaglen Gwasanaethau Dinasyddion Rhyngwladol
- Stondinau o gyrff wirfoddol a ieuenctid (Lattitude, Progresio, VSO, YCare, Safe Foundation and UNA Exchange)
- Dangos gwaith pobl ifanc sy’n ymwneud a’r Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDCau)
92 photos · 13 views