Disability Inclusive Development / Datblygu sy’n Cynnwys Anabledd
This event was a partnership event between Hub Cymru Africa and Disability in Wales and Africa (DWA).

CYMRAEG ISOD

The Millennium Development Goals largely ignored the needs of disabled people around the world. However the new Sustainable Development Goals (SDGs) seek to ensure the same mistake is not made again.

We heard from partners in the sector from Wales and Africa and looked at good practice and lessons learnt to discuss how we can help find a way forward for disability inclusive development.

John Griffith AM kindly sponsored the event.

_______

I raddau helaeth, fe wnaeth Nodau Datblygu’r Mileniwm anwybyddu anghenion pobl anabl ar draws y byd. Fodd bynnag, mae’r Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDG) newydd yn ceisio sicrhau na fydd yr un camgymeriad yn cael ei wneud eto.

Mi wnaethom rhedeg gweithgareddau a clywed gan partneriaid yn y sector o Gymru ac Affrica gan edrych ar achosion o ymarfer da a beth yr ydym wedi dysgu i drafod ffyrdd newydd ymlaen ar gyfer datblygu sy'n cynnwys anabledd.

John Griffths AS, wnaeth noddi y digwyddiad.
53 photos · 193 views