Konferencja pod hasłem: Żydzi w Biblii, historii i wśród wyzwań współczesności.
W dniach 31.08 - 02.09.2018 r. odbyła się konferencja pod hasłem: Żydzi w Biblii, historii i wśród wyzwań współczesności. Prelekcji na poszczególne tematy można było wysłuchać zarówno w siedzibie naszego zboru jak i w jednej z auli Wydziału Historyczno-Socjologicznego
Uniwersytetu w Białymstoku. Motywem konferencji była jubileuszowa refleksja z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz 70 rocznicy odrodzenia Państwa Izrael. Swoją wiedzą podzielili się m.in.: dr Michael Zinn z Izraela, dr hab. Jan Mirończuk z Ostrołęki, dr Ewa Rogalewska z białostockiego IPN-u i dr Grażyna Dawidowicz z VIII LO w Białymstoku.
102 photos · 223 views
1