VĂN NGHỆ TRUNG THU ĐOÀN THIẾU NHI G.X. VINH TÂN 2015. " Tìm về ánh trăng "
36 photos · 95 views