Franklyn Fernandos prestevielse
Bilder fra ordinasjonsmessen 20. juni 2020 i St. Johannes kirke, Oslo

Alle foto: Mats Tande/Katolsk informasjonstjeneste
37 photos · 375 views